Už sme totálne
vybití

Väčšina z nás je tu takmer od začiatku. Tak skúsených vodičov taxi nájdete ťažko.
Ale 20 rokov v taxi je poriadne dlhá doba a zanechá stopy. Na zdraví, na súkromnom živote.
Už nepracujeme s nadšením, už nás to nebaví.
Teraz sa tomu vraví vyhorenie. Pracujeme zo zotrvačnosti, zo zodpovednosti voči vám, našim skvelým zákazníkom.
Mnohí sú s nami od svojich prvých chvíľ života, iní boli verní až do svojich posledných. Veľká vďaka. Ale my už musíme ísť... To bola jazda...